Thiết Kế Web & Mobile App – UI/UX Designer

Đăng ngày 06/10/2022

 • Hà Nội
 • Up to 20M VND
 • Toàn thời gian

Tester – Có Thể Đào Tạo Project Manager

Đăng ngày 06/10/2022

 • Hà Nội
 • Up to 15M VND
 • Toàn thời gian

Tester – Có Thể Đào Tạo Automation Test

Đăng ngày 06/10/2022

 • Hà Nội
 • Up to 15M VND
 • Toàn thời gian

Tester – Có Thể Đào Tạo Business Analyst

Đăng ngày 06/10/2022

 • Hà Nội
 • Up to 15M VND
 • Toàn thời gian

Trợ lý dạy học- Assistant Trainer / Tiếng Anh

Đăng ngày 21/03/2022

 • Hà Nội
 • Up to 18M VND
 • Toàn thời gian

Trợ lý dạy học- Assistant Trainer / Tiếng Đức

Đăng ngày 21/03/2022

 • Hà Nội
 • Up to 18M VND
 • Toàn thời gian